Reunió de la junta directiva

El proper dilluns 9 de març a les 19 hores es celebrarà la reunió mensual de la junta directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal. Aquesta reunió està oberta a la participació de tots els associats que vulguin venir. L’ordre del dia de la reunió serà el següent:

  1. Aprovació de l’acta anterior
  2. Preparació de la memòria de gestió i econòmica per a l’assemblea general
  3. Properes activitats
  4. Precs i preguntes

Mari Carmen

Presidenta de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal

VENIU A DONAR LA VOSTRA OPINIÓ, QUE ENS INTERESSA MOLT !!

COMUNICAT CORONAVIRUS

Arran de tota la informació que hi ha en els diferents mitjans de comunicació i les xarxes socials, el  Ministerio de Sanidad el Ministerio de Educación y Formación Profesional  han dirigit de manera conjunta a la Comunitat Educativa el següent comunicat amb informació sobre el nou coronavirus i les principals recomanacions al respecte així com una infografia per facilitar la difusió de la informació.

Aquest comunicat ens ha arribat a través de FAPA Mallorca, que recomana evitar alarmismes i consultar fons oficials sobre l’evolució dels casos i futures recomanacions.

Per més informació: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Taller per a mares i pares «El teu fill no t’escolta?»

El passat dimecres 22 de gener es va celebrar un interessant taller participatiu al nostre centre. Realitzat per el ponent Jaume Font, dintre del marc formatiu del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears. Tots els assistents es varen mostrar interessats i agrairen que es duguin a terme aquest tipus d’activitats. Aquí adjuntam algunes fotos de la formació