Junta directiva

Per acord de l’Assemblea extraordinària celebrada, per videoconferència, el dimecres 17 de febrer de 2021 la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal ha quedat conformada per les següents persones:

  • Presidenta: Mª Carmen Rodríguez
  • Vicepresidenta: Salvador Roca
  • Secretaria: M. Angeles Vilas
  • Tresorera: Catalina Mascaró
  • Vocals: M. Carmen León, Mª Luisa Sánchez, Celeste Portas i Toni Fullana

La Junta directiva durant el curs 2020-21 es reunirà per videoconferència o de manera presencial, quan les condicions ho permetin. Tots els socis hi estan convidats a participar.

.