Junta directiva

La Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal està formada per les següents persones:

  • Presidenta: Mª Carmen Rodríguez
  • Vicepresidenta: M. Dolores Hernández
  • Secretaria: Mercedes Miralles
  • Tresorera: Carmen Hernández
  • Vocals: Salvador Roca, M. Carmen León, M. Angeles Vilas, Joan Salom, Cati Mascaró, Mª Luisa Sánchez i Toni Fullana

La Junta directiva durant el curs 2019-20 es reunirà cada primer dilluns de mes en sessió ordinària, a les 19 h. Tots els socis hi estan convidats a participar.

.