Junta directiva

Per acord de l’assemblea extraordinària celebrada, per videoconferència, el dijous 29 d’octubre de 2020 la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal ha quedat conformada per les següents persones:

  • Presidenta: Mª Carmen Rodríguez
  • Vicepresidenta: M. Dolores Hernández
  • Secretaria: M. Angeles Vilas
  • Tresorera: Cati Mascaró
  • Vocals: Salvador Roca, M. Carmen León, Mª Luisa Sánchez, Celeste i Toni Fullana

La Junta directiva durant el curs 2020-21 es reunirà cada mes en sessió ordinària. Tots els socis hi estan convidats a participar. Les convocatòries es publicaran a la web.

.