Junta directiva

Per acord de l’Assemblea extraordinària de families associades celebrada el dimarts 22 de juny de 2021 la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal ha quedat conformada per les següents persones:

  • President: Salvador Roca
  • Vicepresidenta: Celeste Portas
  • Secretaria: M. Angeles Vilas
  • Tresorera: Catalina Mascaró
  • Vocals: M. Carmen León, Mª Luisa Sánchez, Kathleen King i Toni Fullana

La Junta directiva es reuneix de manera presencial, quan les condicions ho permetin. Tots els socis hi estan convidats a participar i assistir a les reunions de la junta.

.