Junta directiva

Per acord de l’Assemblea extraordinària de families associades celebrada el 29 de juliol de 2023 la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Sant Marçal ha quedat conformada per les següents persones:

  • President: Yanina Soracco Boonano
  • Vicepresidenta: Toni Fullana Coll
  • Secretaria: Magdalena Moreno Frontera
  • Tresorera: Carlos Feliu Costa
  • Vocals: Adela Bordoy Comas, Magdalena Tomás Nadal, Silvia Expósito García, Ester Jasso Torrens, Laura Lleonart Lliteras, Maria Lluisa Sánchez, Carmen Gallardo Ruiz, Mº Ángeles Vilas Palou i Catalina Cañellas Serra.

La Junta directiva es reuneix de manera presencial cada 3 mesos. Així es faran reunions presencials el primer dilluns de setembre, desembre, març i juny. També es farà una reunió a distància (via google meet) els mesos que no hi hagi reunió presencial. Aquesta es farà el primer dimarts de cada mes

L’hora de les reunions serà sempre a les 20:00 h.

Tots els socis podran assistir a les reunions de la junta, encara que no tindran vot en les possibles decisions que es prenguin.

.