COMUNICAT CORONAVIRUS

Arran de tota la informació que hi ha en els diferents mitjans de comunicació i les xarxes socials, el  Ministerio de Sanidad el Ministerio de Educación y Formación Profesional  han dirigit de manera conjunta a la Comunitat Educativa el següent comunicat amb informació sobre el nou coronavirus i les principals recomanacions al respecte així com una infografia per facilitar la difusió de la informació.

Aquest comunicat ens ha arribat a través de FAPA Mallorca, que recomana evitar alarmismes i consultar fons oficials sobre l’evolució dels casos i futures recomanacions.

Per més informació: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *